Banner

E

Elektronik i Norden

(Branschtidning för Nordens Elektroniker)

www.elinor.se

M

MDH – Mälardalens högskola

www.mdh.se

minST - Expertkompetens Mikro/Nano Systemteknik

(KK-stiftelsens expertkompetenssatsning på att ge mindre svenska företag utbildning i de möjligheter den nya mikro- och nanosystemtekniken erbjuder. Projektet minST är nu avslutat)

www.minst.nu

MITC - Mälardalen Industrial Technology Center

Ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna fabriksförening och Eskilstuna kommun med målet med MITC är att etablera en gemensam arena för samproduktion. Här ska studenter, forskare och näringsliv på lika villkor göra nytta tack vare en fullt utvecklad infrastruktur som underlättar arbetet. MITC är finansierat av Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

http://www.mdh.se/idt/forskning/ipr/2.1992/mitc-1.22357

MRTC - Mälardalen Real-Time Research Centre

(MRTC är ett nationellt ledande forskningscentrum för inbyggda system, med huvudfokus på inbyggd programvara. Målsättningen är att tillhandahålla forskningsexcellens som gör det möjligt för industrin att ta tillvara de möjligheter som erbjuds av programmerbara produkter och produktionssystem)

http://www.mrtc.mdh.se/

R

RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive

(EU-direktiv)

http://en.wikipedia.org/wiki/ROHS

S

SME –small and medium-sized enterprises
(små och medelstora företag)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5_och_medelstora_f%C3%B6retag

W

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
(EU-direktiv)

http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Electrical_and_Electronic_Equipment_Directive

 

 

Mälardalens högskola, EER/minSTInnovation, Box 883, 721 23 Västerås