Banner

Check-listor

Checklistor för miljöriktig design, tillverkning och återvinning av elektronik:

Design for Disassembly (DfD):

http://ecodesign.lboro.ac.uk/?section=97

Checklistorna presenteras i det nedladdning bara Word-dokumentet längst ner på länkens sida.

Dokumentets titel:

Clark. T, Adams. G and Charter. M (ed.) (2002) Smart ecoDesign™ Eco-design Checklist: For Electronic Manufacturers, ‘Systems Integrators’, and Suppliers of Components and Sub-assemblies, Version 2, Centre for Sustainable Design, Surrey, UK.

Detta dokument kan också laddas ner direkt via denna länk:

http://www.google.se/url?q=http://cfsd.org.uk/seeba/general/ecocheck695%2520iss%25202.doc&sa=U&ei=FDAtULHpN-T44QSnlYGgBw&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEUf40KEszSyJ8Oi_3CBBrp4WES-g

 

Mälardalens högskola, EER/minSTInnovation, Box 883, 721 23 Västerås