Banner

Länkar 

Elektrisk och elektronisk utrustning - RoHS-direktivet
(via Kemikalieinspektionens hemsida):

http://www.kemi.se/rohs

Kemiska ämnen i elektroniska komponeter
(94-sidigt PDF-dokument från Kemikalieinspektionen):

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM3-12-Kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf

Vidar Wernöe: Snart måste du veta vilka kemikalier din elektronik innehåller
(Elektroniktidningen 2012-06-26) Vidar Wernöe:

http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=56210

Vidar Wernöe:  Miljöanpassad produktutveckling
(7-sidig PDF från ELEKTRONIKKONULT, 2007-01-31)

 http://www.elektronikkonsult.se/fileArchive/PDF/Sammanfattning_Miljoanpassad_Produktutveckling.pdf

 

Litteratur

Litteraturtips för ”grön elektronik”

Det finns ett antal böcker som behandlar ämnet ”grön elektronik” och dels beskriver hur produktionen kan miljöanpassas och dels behandlar miljöaspekterna rörande avfallsfrågan.

Här är ett exempel på en sådan bok:

Green Electronics Design and Manufacturing: Implementing Lead-Free and RoHS Compliant Global Products (by Sammy Shina)

Mer information om boken hittar du via denna länk (Google Books):

Boken kan lånas från minSTInnovation. Kontakta Håkan Mattsson om du är intresserad.

Ett annat exempel är denna nyutkomna bok:

Green Electronics Manufacturing (by John X. Wang)

 

Mer information om boken hittar du via denna länk (Google Books):

 

Mälardalens högskola, EER/minSTInnovation, Box 883, 721 23 Västerås